Trygghet för aktivt åldrande

Vår målsättning är att skapa en tjänst som är en ständig följeslagare och en resurs som ökar tryggheten och välbefinnandet i vardagen. Salus mea leder till ökad självständighet, trygghet och delaktighet i samhället och utgår från individens behov och förutsättningar. En tjänst som ersätter ett framtida eller nuvarande behov av ett traditionellt

Läs mer

Ett digitalt trygghetslarm som fungerar utanför hemmet.

Tjänsten har tre huvudsakliga målgrupper; användaren av trygghetslarm, vårdgivare inom främst hemtjänst samt anhöriga. Salus mea är individanpassad och kan förändras i takt med att behovet förändras

Salus meas trygghetskoncept handlar om att öka kunskapen om sin egen hälsa och att delad
information samlas in på ett ställe. Genom att kombinera reaktiva tjänster med externa datakällor
såsom sömn, medicinering, väder, halka, matsedel med mera skapas nya deltjänster såsom
fallprevention.

Konceptet

KONCEPTET

Ett unikt trygghetslarm som förebygger fysisk och psykisk ohälsa genom att öka användarens faktiska och upplevda trygghet. Vi har skapat ett trygghetslarm som tar begreppet trygghet på allvar och inte bara erbjuder en trygghetstelefon som dagens system. Det finns många fler aspekter som spelar in, hur dessa ska användas och integreras i systemet kommer att utforskas och implementeras löpande.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller om du ser dig som kund är du välkommen att höra av dig till oss.