Mitt eget väl

Vår målsättning är att skapa en tjänst som är en ständig följeslagare och en resurs som ökar tryggheten och välbefinnandet i vardagen. Salus mea är för människor med ett begynnande behov av trygghet eller självständighet. En tjänst som ersätter ett framtida eller nuvarande behov av ett traditionellt trygghetslarm.

Läs mer

Salus mea | Mitt eget väl

Arbetet har utgått från tre huvudsakliga målgrupper; användaren av trygghetslarm, vårdgivare inom främst hemtjänst samt anhöriga. Kedjan är individanpassad och kan förändras i takt med att användarens behov förändras.

KONCEPTET

Ett unikt trygghetslarm som förebygger fysisk och psykisk ohälsa genom att öka användarens faktiska och upplevda trygghet. Vi strävar efter att skapa ett trygghetslarm som tar begreppet trygghet på allvar och inte bara erbjuder en trygghetstelefon som dagens system. Det finns många fler aspekter som spelar in, hur dessa ska användas och integreras i systemet kommer att utforskas och implementeras löpande.

KONTAKTA OSS

Arbetet med att utveckla Salus mea pågår just nu. Är du intresserad av att bidra till projektet eller om du ser dig som en framtida kund är du välkommen att höra av dig till oss.